Методика вимірювання свіжих вершків з високою жирністю (м.д. жиру від 10 до 40%)

Методика вимірювання показників якості вершків полягає в розведенні їх знежиреним молоком в співвідношенні 1 : 3 по масі, вимірюванні показників якості суміші на аналзаторі молока АКМ-98 і визначенні їх в вершках за наведеною формулою.

  1. Визначити на лабораторних вагах масу 2-х порожніх стаканчиків для зважування.
  2. Зважити в одному з них вершки в кількості (30 ± 1) г, а в іншому - знежирене молоко в кількості (90 ± 1) г
  3. Перемішати вершки і знежирене молоко шляхом переливання їх по стінках з одного стаканчика в інший і перемішування скляною паличкою.
  4. Розведену пробу вершків довести до температури (25 ± 2) °С, залити в стаканчик для проб і провести вимірювання на аналізаторі АКМ-98 не менше 2-х разів.
  5. За результат вимірювання показників якості приймають середнє арифметичне значень результатів вимірювань.
  6. Показники якості в вершках (до другого десятинного знаку) визначають за формулою:

,

де:

r1  - відповідний показник якості (М.Д. жиру, СОМО, білка, щільності) вершків,% (кг / м3);

r2 - відповідний показник якості знежиреного молока,% (кг / м3);

rсум - середнє арифметичне результатів вимірювань за відповідний показник якості суміші,% (кг / м3);

mсум - маса суміші (сума мас наважок вершків і знежиреного молока), г;

m1 - маса вершків, г;

m2 - маса знежиреного молока, м